Prawo cywilne

Jak działamy
Prawo cywilne reguluje szeroki zakres stosunków prawnych, które składają się przede wszystkim:
 1. Prawo zobowiązań – dotyczące zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów oraz kwestii z umowami związanych.
 2. Prawo rzeczowe – dotyczące stosunków własnościowych, tj.  mówiąc w uproszczeniu – relacji osób do rzeczy.
Każdy z nas, czy to będąc konsumentem, czy przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub w formie spółki, na co dzień styka się z z powyższymi zagadnieniami. Kancelaria – poprzez bieżące doradztwo – pozwala na uniknięcie Państwu wielu kosztownych błędów, na popełnienie których narażeni jesteście działając samodzielnie lub w oparciu o informacje czy wzory zaczerpnięte z internetu. W zakresie umów, ich dobre przygotowanie jest naszym zdaniem tak samo istotne – jeśli nie istotniejsze – niż późniejsze egzekwowanie ich postanowień na drodze sądowej. Bez prawidłowo i przejrzyście skonstruowanej umowy bowiem dochodzenie swoich racji w momencie, gdy dochodzi do jej nieprzestrzegania przez kontrahenta – jest znacznie utrudnione. Reprezentując jedną ze stron stosunku cywilnego, co do zasady w pierwszej kolejności dążymy do polubownego zakończenia sporu, aby zaoszczędzić Klientowi czasu i pieniędzy. Jednak gdy staje się to niemożliwe, dochodzimy roszczeń dla Klienta na drodze sądowej, a także reprezentujemy go na etapie egzekucyjnym – doprowadzając do odzyskania należności.
Co robimy
Świadczona przez Kancelarię pomoc z zakresu prawa cywilnego obejmuje m.in.:
 •  udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie analiz i opinii prawnych
 • kompleksowe reprezentowanie Klientów przed sądami i urzędami
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach egzekucyjnych przed komornikami
 •  udział w negocjacjach między stronami
 • udział w postępowaniach mediacyjnych
 •  sporządzanie umów cywilnoprawnych
 •  sporządzanie różnego rodzaju pism, w tym m.in.: wezwania do zapłaty, wypowiedzenia umowy, odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy
 • sporządzanie indywidualnych pism procesowych, w tym m.in.: pozwów, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów/zarzutów od nakazów zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, środków odwoławczych (apelacji, zażaleń, skarg), wniosków o zabezpieczenie, wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
Na co jeszcze możesz liczyć
Celem sprawnego wyegzekwowania zasądzonych przez Sąd należności, wnioski o wszczęcie egzekucji kierujemy do sprawdzonych przez nas kancelarii komorniczych, o których wiemy, że działają szybko, rzetelnie i przede wszystkim skutecznie.

Sprawdź, czy Twoja sprawa jest obsługiwana przez naszą Kancelarię

Zadzwoń: +48 502 574 645
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę cookies Kancelarii Adwokackiej Adwokat Pauliny Goliszek.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach: polityka cookies oraz polityka prywatności.