Odszkodowania

Jak działamy

Dochodzenie odszkodowania czy zadośćuczynienia to niejednokrotnie skomplikowany proces, który niestety ciężko jest przeprowadzić samodzielnie w sposób satysfakcjonujący i odpowiadający poniesionej przez nas stracie. Reprezentując Klientów w sprawach odszkodowawczych, celem Kancelarii jest wywalczenie możliwie najwyższej rekompensaty pieniężnej, na którą składają się m.in. odszkodowanie za stratę majątkową, koszty leczenia i rehabilitacji, comiesięczna renta oraz zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę (ból, cierpienie, stres). Oferujemy kompleksową reprezentację Klienta i jego interesów zarówno na etapie przedsądowym (np. przed ubezpieczycielem), jak i sądowym, reprezentując osoby poszkodowane:
 • w wypadkach drogowych,
 • w wypadkach przy pracy,
 • w wypadkach w rolnictwie,
 • w wyniku błędów medycznych. 

Osobną kategorią spraw, w których także świadczymy pomoc prawną, są wypadki, w których osoba bliska Klientowi poniosła śmierć. Za takie zdarzenie przysługuje Państwu stosowne zadośćuczynienie, a także odszkodowanie, jeżeli w związku z doznaną stratą pogorszyła się Państwa sytuacja życiowa.
Z naszego doświadczenia wynika, że zakłady ubezpieczeń i inne podmioty zobowiązane do zrekompensowania szkody znacząco zaniżają należne odszkodowania, dążąc do ich ustalenia na jak najniższym poziomie lub też całkowicie odmawiają wypłat. Co więcej – kilkukrotnie wyższą rekompensatę w stosunku do tej proponowanej przez ubezpieczyciela, osoby poszkodowane uzyskują na drodze postępowania sądowego. Dlatego też z reguły nie warto poprzestawać jedynie na drodze przedsądowej.
Klienci reprezentowani przez naszą Kancelarię zawsze mają pewność, że ich interesy są chronione, a oni sami nie podejmą pochopnie negatywnej dla siebie decyzji.

Co robimy

W ramach prowadzonych spraw odszkodowawczych, Kancelaria prowadzi sprawy m.in. o:

 • zadośćuczynienie za doznane krzywdy;
 • zwrot kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji;
 • zwrot utraconych dochodów;
 • rentę na przyszłość z tytułu zwiększonych potrzeb;
 • rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej;
 • odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej;
 • odszkodowanie za zniszczone lub utracone w wypadku inne mienie.
Na co jeszcze możesz liczyć
W sprawach odszkodowawczych związanych z powstaniem uszczerbku na zdrowiu bądź ze śmiercią osoby najbliższej, Kancelaria pobiera wynagrodzenie dopiero po dokonaniu wypłaty na rzecz Klienta przez podmiot do tego zobowiązany. W zakresie spraw dot. błędów medycznych Kancelaria współpracuje z psychologami oraz lekarzami różnych specjalności, którzy konsultują i opiniują sprawy powierzone Kancelarii do prowadzenia w ich aspekcie medycznym. Jest to wyjątkowo ważne wsparcie merytoryczne, które umożliwia poprowadzenie sprawy Klienta z uwzględnieniem fachowej wiedzy nie tylko prawnej, ale i medycznej.

Sprawdź, czy Twoja sprawa jest obsługiwana przez naszą Kancelarię

Zadzwoń: +48 502 574 645
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę cookies Kancelarii Adwokackiej Adwokat Pauliny Goliszek.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach: polityka cookies oraz polityka prywatności.