Prawo karne

Jak działamy
Jeśli otrzymałeś wezwanie z policji lub prokuratury, postawiono Ci zarzut popełnienia przestępstwa lub wykroczenia bądź też jesteś ofiarą przestępstwa i próbujesz dochodzić swoich praw – każdorazowo zalecamy Ci skontaktowanie się z doświadczonym adwokatem! Powyższe oznacza bowiem, że jesteś lub w niedalekiej przyszłości będziesz uczestnikiem sprawy karnej. Z perspektywy lat prowadzenia spraw karnych już od etapu przygotowawczego (tj. przed policją/prokuraturą) przez etap sądowy oraz wykonawczy wiemy, że bardzo często osoby których sprawa karna dotyczy nie znają swoich praw, często są przerażone perspektywą występowania przed sądem lub organami ścigania bądź widmem konfrontacji z oprawcą. Stres i brak znajomości przepisów prawa powodują, że taka osoba (ze szkodą dla siebie) zbyt szybko czy pochopnie ulega sugestiom osób przesłuchujących, którym często zależy przede wszystkim na szybkim, a niekoniecznie rzetelnym załatwieniu sprawy. Często też zdarza się, że nieświadoma terminów funkcjonujących w postępowaniu karnym osoba nie złoży w porę stosownego oświadczenia bądź nie zgłosi jako pokrzywdzony roszczeń finansowych w procesie, pozbawiając się tym samym prawa do skutecznego dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia bądź też realnego wpływania na przebieg postępowania karnego. Reprezentując Klientów w sprawie karnej dbamy, aby ich prawa były przestrzegane, a oni sami nie popełnili m.in. wyżej wskazanych błędów. Jeśli Klient jest pozbawiony wolności – działamy nazlecenie osób najbliższych. Wówczas zawsze staramy się jak najszybciej dotrzeć bezpośrednio do osoby osadzonej, żeby omówić z nią szczegóły sprawy i zaplanować linię obrony. Zawsze walczymy do końca.

Co robimy

Przede wszystkim – spotykamy się i rozmawiamy z Klientem (odwiedzając go także w zakładzie karnym lub areszcie śledczym), zapoznajemy z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie, planujemy linię obrony, powołujemy i przedstawiamy dowody na korzyść Klienta, konsultując się w razie konieczności z biegłymi sądowymi. Dbamy o to, żeby podczas procesu sąd nie pominął żadnego dowodu i żadnego szczegółu na korzyść Klienta. Gdy nie zgadzamy się z zapadłym wyrokiem – przygotowujemy apelację do sądu wyższej instancji lub kasację do Sądu Najwyższego. Reprezentując osoby pokrzywdzone przestępstwem działamy w charakterze ich pełnomocników, walcząc o naprawienie wyrządzonej szkody i wymierzenie sprawiedliwości sprawcy lub sprawcom przestępstwa. Działamy także na korzyść osób już prawomocnie skazanych, oferując im pomoc w zakresie zamiany orzeczonej kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny, reprezentowania w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary, o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, o odroczenie wykonania kary, a także o połączenie kar już orzeczonych poprzez wydanie wyroku łącznego.
Na co jeszcze możesz liczyć
Poza wyżej wskazanymi sprawami, Kancelaria sporządza także prośby o ułaskawienie do Prezydenta RP, skargi do Sądu Najwyższego od wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania, wnioski o wznowienie postępowania, wnioski o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego, a także wnioski o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, przysługujące od Skarbu Państwa oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania, kasacji lub skargi nadzwyczajnej został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę.

Sprawdź, czy Twoja sprawa jest obsługiwana przez naszą Kancelarię

Zadzwoń: +48 502 574 645
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę cookies Kancelarii Adwokackiej Adwokat Pauliny Goliszek.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach: polityka cookies oraz polityka prywatności.