Prawo autorskie

Jak działamy

Prawo autorskie i prawa pokrewne chronią m.in takie przejawy ludzkiej działalności jak twórczość literacką, dziennikarską, naukową, filmową, muzyczną, rzeźbiarską, architektoniczną, designerską, graficzną, programistyczną itp. W Kancelarii obsługujemy zarówno twórców – osoby fizyczne, działające na wyżej wspomnianych polach, jak i większe podmioty z powyższych branży – instytucje kultury, fundacje, stowarzyszenia, spółki, także z branży mediów. Doradzamy także w zakresie zagadnień zazębiających się z prawem autorskim, jak prawo reklamy, prawo prasowe, prawo własności przemysłowej, zwalczanie nieuczciwej konkurencji czy naruszenia dóbr osobistych, jak np. naruszenie prawa do wizerunku.
Co robimy
W ramach prawa autorskiego, Kancelaria prowadzi sprawy m.in. o:
  • zaprzestanie naruszeń praw autorskich
  • odszkodowanie z tytułu naruszeń praw autorskich
  • zapłatę z udziałem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Nadto:

  • analizujemy i sporządzamy umowy dotyczące praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych, a także odpowiednie klauzule i oświadczenia, które powinny znaleźć się w innych umowach (np. w umowie o pracę czy umowie o dzieło)
  • przygotowujemy opinie prawne
  • analizujemy i przygotowujemy umowy licencyjne i sublicencyjne
  • doradzamy jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy związane z prawami autorskimi i pokrewnymi
Na co jeszcze możesz liczyć
Twórcom, których prawa autorskie zostały naruszone, oferujemy także pomoc na drodze postępowania karnego, która niejednokrotnie jest szybszym i tańszym sposobem dochodzenia przez poszkodowanych należnych im roszczeń, wynikających z naruszenia przysługujących im praw do utworów. Kancelaria dodatkowo świadczy pomoc prawną w zakresie zastrzegania utworów będących znakami towarowymi w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej (EUIPO), reprezentując Klientów także w postępowaniach sprzeciwowych. Współpracujemy także w razie potrzeby z rzecznikami patentowymi.

Sprawdź, czy Twoja sprawa jest obsługiwana przez naszą Kancelarię

Zadzwoń: +48 502 574 645
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę cookies Kancelarii Adwokackiej Adwokat Pauliny Goliszek.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach: polityka cookies oraz polityka prywatności.