Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Pauliny Goliszek. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Pauliny Goliszek. Siedziba Kancelarii mieści się w Lublinie przy Krakowskim Przedmieściu 51/11. W kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Kancelarię można się skontaktować z Kancelarią drogą mailową pod adresem: kancelaria@adwokatgoliszek.pl Kancelaria Adwokacka Adwokat Pauliny Goliszek stosuje zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej „RODO”) oraz przepisami polskiego prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: spełniania obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Państwa praw i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do nas lub informowania Państwa o zagrożeniach dla prywatności – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, kontaktowania się z Państwem w ramach formularza kontaktowego widniejącego na niniejszej stronie lub innego medium – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Będziemy przetwarzać Państwa dane przez następujący czas: spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Państwa praw i w związku z tym archiwizowania Państwa żądań kierowanych do nas lub informowania Państwa o zagrożeniach dla prywatności, a także spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego oraz innych przepisów – do czasu upływu terminów przedawnienia, kontaktowania się z Państwem w ramach formularza kontaktowego widniejącego na niniejszej stronie lub innego medium – do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu, prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług – do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu. Kancelaria informuje, że podanie danych jest w pełni dobrowolne, ale bez nich nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować! Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. firma świadcząca dla nas usługi hostingowe, biuro księgowe), a także inni podwykonawcy Kancelarii. Dane mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo do informacji, jakie dane osobowe Państwa dotyczące są przetwarzane przez Kancelarię oraz prawo do otrzymania kopii tych danych, przy czym wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne natomiast Kancelaria może naliczyć opłatę; jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) mają Państwo prawo żądać ich sprostowania; w pewnych sytuacjach możecie Państwo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy wyżej, kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej), a także jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem, albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego; w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Kancelarię na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Kancelarią, mają Państwo prawo przenieść swoje dane do innego administratora; jeśli uznają Państwo, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Kancelaria nie potrzebuje już określonych danych, możecie Państwo także zażądać, aby przez określony czas Kancelaria nie dokonywała na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywała; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię narusza przepisy RODO.

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę cookies Kancelarii Adwokackiej Adwokat Pauliny Goliszek.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach: polityka cookies oraz polityka prywatności.